Internett: Dagen blir ikke helt den samme uten

Se for deg at du skal leve en hel dag uten å ha tilgang til internett eller noe som helst som krever at du er tilknyttet internett. Det høres utfordrende ut, ikke sant? Vel, vi har prøvd nettopp det. I forbindelse med emnet Vår Sosiale Virkelighet, som denne bloggen baserer seg på, var vi pålagt å velge ut én dag i løpet av høstsemesteret hvor vi skulle leve livene våre som vanlig i 24 timer, men uten å bruke internett. Det ble en interessant dag, av mange ulike grunner.

For ikke mange tiår siden hadde vi ikke smarttelefoner, men heller hustelefonen: En type telefon vi hadde før i tiden. Gjerne ett eksemplar per husstand som var koblet til en fast lokasjon inne i huset via en krøllete ledning mellom telefonen og telefonrøret. Nå er telefonen som en liten, allbrukgjenstand som vi ofte blir observert med til alle døgnets tider. Særlig sosiale medier er blitt en hovedkilde for kommunikasjon i det moderne samfunnet.

Før var det jo heller dette med å møtes face-to-face. Sende lapper under pulten i klasserommet eller tradisjonelle brev. Ja, den typen håndskrevne brev på papir som faktisk måtte på gjennomreise i posten. Nå har ikke vi vært offline lenge nok til å måtte sende brev i posten (takk og lov, tenk så stress, si!), men vi fikk fortsatt merke enkelte effekter på kroppen i løpet av våre henholdsvis 24-48 timer i en pre-moderne verden.

Erfaringene vil bli presentert som filmdagbok og starter i tråd med hvordan hverdagen vanligvis starter; om morgenen:

(Video: Privat)

Kommentar: Uten internett ble det ikke mulig å sjekke busstidene på appen til AtB. Som i Trondheim er litt kjent for dette med å ikke dukke opp til de tidene som står oppsatt i ikke-digitale tabeller. I stedet måtte en stå der, i regnet, og håpe på et heldig sammentreff. Morgenen var moist som få.

Meanwhile, på Dragvoll… (#1):

(Video: Privat)

Kommentar: Fikk ikke sjekka Whatsapp og Facebook. Hjøøøølp!

Sosiologen Susie Scott forklarer at rutiner i hverdagen blir noe vi ofte får et behov for å “flykte fra”, for eksempel i dette tilfellet gjennom sosiale medier. Er det blitt slik at vi alltid må underholdes til enhver tid, også under rutiner som å spise frokost, og at å kjede seg er blitt noe helt utenkelig og uutholdelig?

Det å konstant sjekke sosiale medier kan også knyttes til globalisering og økt teknologisk akselerasjon i livene våre, der hvor også sosiale relasjoner og opprettholdelse av disse relasjonene finner sted i en digital dimensjon: internettet.

Og hva skjer når internettet uteblir? Maria og Christine reiser tilbake til 2009 og SMSens levetid.

Meanwhile, på Dragvoll… (#2):

(Video: Privat)

Kommentar: Å logge seg av det konstante sosiale-medie-kjøret opplevdes befriende. Kanskje blir det litt som med rutiner igjen, at å være tilgjengelig på for mange arenaer på samme tid går ut over muligheten individet har til å være tilstede i nuet og å konsentrere seg om det som skjer rundt en. Slik sett kan internett-tilgangen ha betydning for tidsklemma, for det psykiske og følelsen av å skulle være på topp på for mange områder samtidig.

Har teknologisk akselerasjon som del av moderniteten kanskje gått så langt som å bli kilde til psykisk utmattelse? Kanskje er det konstant økende tempoet som resultat med på å forsterke tendenser som vi finner hos “Generasjon Prestasjon”. Ifølge NRK (2016) har antall innleggelse av unge med stress-sykdommer økt med 400 % de siste fem årene. Vi er jo tross alt mennesker, ikke maskiner (eller?).

Senere, på Dragvoll (#1):

(Video: Privat)

Kommentar: Ooooog abstinensene melder seg. Maria uttrykker behov for pause. I denne konteksten kan det informeres om at hovedaktiviteten er Ex.phil-lesning, som jo kan sees som en hverdagslig studentaktivitet, der lesingen blir en nødvendighet for å stå på eksamen. Det må gjøres. Men det kan jo bli mye stoff og filosofi har tendens til å glimre til med abstrakte konsepter som kan få enhver til å rive seg i håret før en oppnår kontroll over pensum. Igjen er vi tilbake til rutiner og vaner hvor vi kan begrunne små virkelighetsflukter, altså pauser, fra hverdagens kjas og mas, som vi ser i Susie Scotts sosiologi.

Senere, på Dragvoll (#2):

(Video: Privat)

Kommentar: Tiden går saktere, ja. Susie Scott karakteriserer det post-industrielle samfunnet som et med et mye høyere livstempo for aktørene (altså oss som lever i det) og kaller det noe så klingende som “Den digitale tidsalder”. Videre forklarer hun at selve måten vi oppfatter tiden på i hverdagen er blitt svært forandret etter at vi fikk mer å gjøre og mindre tid å gjøre disse tingene på – Begrunnelsen ligger blant annet i innførselen av ny informasjonsteknologi, raskere transportmetoder og betydningen av medier (også sosiale) som alle er med på å presse tida vår. Igjen kan kanskje modernitetens akselerasjon av tempoet vi lever i kritiseres for å bidra til tidsklemma og kanskje herunder økt opplevelse av utilstrekkelighet?

Studiedagen avsluttes:

(Video: Privat)

Kommentar: Det er bare å innse fakta: Vi Trondheimsstudenter er KLISS avhengige av muligheten til å sjekke busstidene på smarttelefonene våre. Sånn sett blir teknologien strukturerende faktorer i aktørenes hverdagsliv. Samtidig kan å frigjøre seg fra det teknologiske altoppslukende i hverdagen bidra til mer ro i sjela basert på våre erfaringer, og kanskje trekke oppmerksomheten vår bort fra Snapchat og ut til omgivelsene. Trøndersk høst er tross alt ikke til å forakte!

Tanker før leggetid:

(Video: Privat)

Kommentar: Vi overlevde. Maria oppsummerer sine tanker om dagen og kanskje disse kan være til inspirasjon for deg? Jo, noen upraktiske konsekvenser vil en møte på. Men det å få god tid, virkelig god tid til det en har tenkt til å gjøre, kan vi konkludere med at var ganske undervurdert. Maria fikk tid til å se gjennom fotoalbumet. Noen ganger er det å kunne ta seg tid til slikt i en ellers hektisk hverdag kanskje det en trenger for å la seg selv få litt pause. Slik kan å logge seg av i en ellers pålogget verden være som en liten hverdagsferie. Anbefales!

Litteratur

Nrk (2016). Flere unge stresser seg syke. Hentet den 16.11.2016, fra https://www.nrk.no/ostlandssendingen/flere-unge-stresser-seg-syke-1.13191583

Scott, S. (2009). Making Sense of Everyday Life. Cambridge: Polity Press

One thought on “Internett: Dagen blir ikke helt den samme uten

  1. Hei Maria og Christine i Hverdagssosiologi!

    Et morsomt innlegg om hvordan en dag uten internett forløper seg. Jeg må ærlig innrømme at jeg kjenner meg igjen av flere av de tingene dere snakker og skriver om i løpet av innlegget. Blant annet det med underholdning. Den dagen jeg var uten internett og skulle spise middag var det ingen hjemme, så jeg fikk en intenst behov for å bli underholdt. Ingen å snakke med og ingenting å se på på PC’en. Til slutt ble det så kjedelig at jeg stakk ut for å gå tur med ei venninne istedet.

    Det med at internett har blitt en del av hverdagsrutinen er også veldig sant. Det er der og det kan og nesten må brukes for at du skal få gjort det du har tenkt. Det har både fordeler og ulemper, men man bør kanskje bli flinkere til å bli mer bevisst rundt egen internettbruk. Noen ganger er det faktisk ganske godt å være off-line.
    Blogghilsen fra ene datteren til Marx 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s