Kapitalisme gjør mennesker til dyr

For ikke så lenge siden kom jeg over en veldig bra bok skrevet av Lotte Elstad. Den heter ”En såkalt drittjobb”. I boken har forfatteren gått undercover i et av yrkene som regnes som ”drittjobb”, som ekstrahjelp ved et av de mange Thon-Hotellene hvor hun gir oss et innblikk bak fasaden og skildrer det som for mange oppleves som en hard og usikker arbeidsdag. Boken fanget min interesse og belyser flere relevante tema innenfor dagens arbeidsliv, slik som sosial dumping, om enn med et noe marxistisk preg over det hele.

Kort oppsummert handler boken om at forfatteren selv går inn i rollen som renholder, et yrke som regnes som en såkalt ”drittjobb”. Elstad skildrer en hverdag i en usikker jobb, med lav lønn og status knyttet til seg, samt hvordan det er å jobbe nederst på rangstigen i arbeidslivet. Elstad beskriver et system innenfor norsk arbeidsliv som ikke fungerer til beste for de ansatte, og bidrar til at arbeiderne føler seg fremmedgjort: det er et system hvor ”kapitalismen gjør mennesker til dyr”. Menneskene Elstad møter i denne boken er fanget i et system som presser og river på den enkelte, og hvor effektivitet er viktig: de skal rengjøre alle rommene på kortest mulig tid, samtidig som at det ikke skal gå utover kvaliteten på rengjøringen. Hun skildrer medarbeidere som er redde for å organisere seg fordi de vet at de lett kan bli byttet ut med noen andre. De velger å holde munn istedenfor å protestere på de strenge kravene de blir presentert med, samt de mange bruddene på arbeidsmiljøloven.

Marx’ teori om fremmedgjøring belyser virkningene av et arbeid som er ensformig og strukturert, og hvor arbeiderne hverken eier de redskaper de benytter eller produktet av sitt arbeid. Arbeiderne blir selv redskaper for produksjon i det kapitalistiske samfunnet, hvor de er avhengige av å tjene penger for å kunne overleve. Og det er nettopp gjennom sitt arbeid at individer utformer og utviser sin identitet og følelse av egenverdi, noe som igjen gjør det problematisk å ha en jobb som blir sett på som en ”drittjobb”: En lavt-lønnet jobb som ingen ”egentlig vil ha”? Det kan være vanskelig å finne sin identitet, og følelsen av å føle seg som et dyr i et upersonlig kapitalistisk system kan forekomme. Med ”dyr” i denne sammenheng menes det at menneskets autonomi blir fratatt ved arbeidet, og arbeidet krever at de presser seg til umenneskelige grenser. De blir dyrisk i den forstand at de ikke har mulighet til å tenke eller selv reflektere over eget arbeid. ”Når produktene av arbeidet verken eies av oss eller er resultater av vår egen kreative medvirkning, blir de fremmede for oss, og vi blir ved dette også fremmede for oss selv”. Mennesket blir redusert fra et menneske til en vare.

”What is animal becomes human, and what is human becomes animal” 

Når Elstad påstår at kapitalismen gjør mennesket til dyr gir det mening fra et marxistisk perspektiv i et system hvor arbeiderne er vanskeligstilte og hvor skillet mellom arbeiderne og proletariatet er stort. Arbeiderne står i fare for å miste sin identitet i et yrke hvor man bare er en brikke i et kapitalistisk system hvor alle lett kan byttes ut. Arbeiderne blir som sagt et slags produkt, som skal fungere på det konkurransebaserte marked, og som er styrt av kapitaleierne.

57210983

Speaking of Marx og fremmedgjøring, liksom… (Foto: Memegenerator.net, 2016).

Denne boken er relevant både sosiologisk og allment sett da det tar opp dagsaktuelle tema og gir oss innblikk i hvordan en arbeidsdag nederst på arbeidslivets rangstige foregår. Det er ikke nødvendigvis slik i alle bedrifter, men kan nok trygt si at det forekommer flere plasser. Elstads metodiske innfallsvinkel som hun tar i bruk når hun selv får jobb ”nede på gulvet”, støtter opp under saken hun prøver å fremme om hvordan det faktisk er å jobbe i det som blir omtalt som ”drittjobb”. Dessuten, hadde Norge gått rundt om ingen hadde tatt av seg “drittjobbene”

”Hun har tatt jobbene arbeidstakerne ikke ville ha, for å skrive boka arbeidsgiverne ikke vil lese” 

15146757_10157696944765573_675503567_o-1

(Foto: Privat, 2016)

Alt i alt, bra bok. Anbefales på det sterkeste. Terningkast (veldig sterk) 5 (nei, fargen på terningen var ikke tilfeldig).

Litteratur

Bokkilden (n.d.). En såkalt drittjobb. Hentet fra http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3044940

Elstad, L. (2008). En såkalt drittjobb. Oslo: Forlaget Manifest

Lindbekk, T. (2001). Samfunnsteori. Fra Marx til Giddens. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Memegenerator.net. [Foto] (ingen dato). Hentet fra: https://memegenerator.net/instance/57210983

Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2013). Sociological Theory. Singapore: The McGraw-Hill Companies

3 thoughts on “Kapitalisme gjør mennesker til dyr

 1. Så gøy at du velger å skrive en bokanmeldelse som et blogginnlegg. Jeg mener å ha sett en film/ dokumenter om det samme plottet, hvor en går undercover som rengjøringspersonell. Det må helt klart settes mer fokus på sosial dumping som foregår veldig i det skjulte i Norge. Vi har økende arbeidsledighet i Norge og stadig færre søker seg til håndverker-fagene. Sosial dumping, mer fokus på arbeidsrettigheter og fagorganisering vil gjøre disse yrkene mer attraktive. Det hjelper ikke kun med politiker uttalelser og pr om disse yrkene. Dette vil få flere jenter inn i yrkene også. Vi må bedre egne arbeidsvilkår samtidig som vi er med i kampen i andre land (dog ikke enkelt å få til begge deler). Det jeg likte best med dette innlegget er at du har fokusert på den manglende identiteten til disse arbeiderne og ikke bare deres manglende rettigheter. Godt skrevet, og jeg fikk lyst til å lese boken.

  Like

 2. Dette var et kort men godt innlegg. Bruken av Marx’ teori om fremmedgjøring er absolutt relevant for å forklare mange av de sosiale problemene vi opplever i samfunnet idag. Dere kunne forsåvidt utdypet litt mer hvordan fremmegjøringen blir til og/eller utbrer seg når samfunnet kommer i en (økonomisk) krise, men dette er bare litt småpirk fra min side. Stå på!

  – Eivind, EK

  Like

 3. Bra innlegg, kort og konsist! Lest boken selv og den tar opp mange interessante temaer 🙂

  Jeg ville også kanskje tatt med noen gode sider ved f eks kapitalismen, om om dette grunnlaget muliggjør en vellykket samfunnsform kanskje, eller velferdsstat?

  Men jeg syns også at det er spennende å se at kapitalismen skaper klasser i samfunnet og kanskje det kan være klassen til “de som jobber på gulvet” som skaper vanskelighetene med identitetsfølelsen.

  Og siste ting, sett litt mer på den kollektive følelsen blant arbeiderne. Er det en mangel og kan det være en faktor for at denne sosiale ordenen opprettholdes?

  Anastasia, Sosiologisk submarine.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s