Alle har sin egen kattevideo

Når man er student blir prokrastinasjon raskt en del av hverdagen: Perioder mellom lese- og skriveøktene hvor man legger fra seg alt av arbeid og gjøre noe helt annet. For mange er kattevideoer en sentral del av prokrastinasjonen – Det ene klippet etter det andre med små, søte, ruglete og nusselige katt(ung)er som ruller rundt, prøver å fange ting med de små potene sine, og gjør de mest uimotståelige grimaser med ansiktet. Dette er for mange helt uunnværlig i hverdagen. Men siden jeg er allergisk mot katter, og på ingen måte ville gjort meg selv noen tjeneste dersom jeg hadde prokrastinert med kattevideoer, så har jeg valgt meg selv en annen “Akilleshæl” for å slå ihjel tiden mellom øktene:

Slik ser det som de aller fleste vil forbinde med en rap battle ut – Undergrunns, mørkt og svett, en stor folkemengde som følger nøye med og uttrykker enten glede eller misnøye for det som skjer på scenen, samt to personer satt opp mot hverandre. Klippet er fra filmen 8 Mile, som handler om rapperen Eminems liv og tidlige karriere (8 Mile – Final Battle – Eminem VS Papa Doc (HD Video & Audio, 2002).

Yep, jeg digger rap battles. Men ikke hvilke som helst rap battles. Riktignok har mye rapmusikk, og derav rap battles, vært assosiert med fattige strøk, tøffe miljø og det å flørte med det marginale i samfunnet (for eksempel gjengkultur). Formelen er enkel – To rappere, med hver sine karakteristiske personlighetstrekk og sine historier, satt opp mot hverandre på hver sin side. Målet med selve battlen er å rappe – prate i setninger som rimer – hvor man skryter og snakker opp seg selv, samtidig om at man “disser”, altså snakker ned motstanderen. Man kan gjerne ta tak i hva man ser og hører rett foran seg, og de rimene som kommer fram gjenspeiler konkrete poeng. Det er en type musikk hvor det å være tøff i trynet er hevet over alminnelig høflighet. Så hvorfor liker jeg rap battles?

Det siste året har jeg blitt introdusert for en veldig spesiell form for rap battles, som jeg mener bryter noe med den konvensjonelle forestillingen om hva rap battle betyr og innebærer. Youtube-personlighetene EpicLLoyd og Nice Peter har i flere år drevet en kanal som heter “Epic Rap Battles of History”, hvor de skriver tekster til og filmer inn en musikkvideo der hver av dem inntar rollen som to ulike karakterer som har en eller noen få historiske ting til felles, men er ellers vidt forskjellige. De to karakterene trenger ikke komme fra samme tidsepoke, sted i verden, eller ha noe annet å gjøre med hverandre enn at de har denne ene tingen til felles, som kan være så enkelt som navnet deres:

Napoleon Bonaparte vs. Napoleon Dynamite fra ERBs første sesong (Napoleon vs Napoleon. Epic Rap Battles of History #9, 2011).

I videoen ovenfor spiller og rapper EpicLLoyd som Napoleon Bonaparte, en fransk statsleder og hærfører fra begynnelsen av 1800-tallet, og Nice Peter spiller og rapper som Napoleon Dynamite, en fiktiv karakter i en Hollywood kultklassiker fra 2004. Disse to historiske personlighetene har absolutt ingenting til felles, med unntak av at de begge heter Napoleon. Likevel greier disse to Youtube-kjendisene å skrive en hel rap-tekst der hvor karakterene veksler mellom å skryte av seg selv og “disse” den andre. Det som er både interessant og morsomt med ERB er at de inkorporerer ganske avanserte kulturelle referanser og basiskunnskap om ulike vitenskapelige disipliner, slik som matematikk, fysikk, historie og filosofi inn i selve rappingen:

Albert Einstein vs. Stephen Hawking fra ERBs første sesong (Einstein vs Stephen Hawking -Epic Rap Battles of History #7, 2011).

Både E=MC2, relativitetsteorien, sorte hull-paradokset og dopplereffekten nevnes eller henvises til i løpet av rapen. Einstein nevner også MIT og Oxford (to prestisjeuniversitet) og Hawking nevner hvordan tyngdekraften strekker tiden, hvor mange observerbare partikler som finnes i universet (dog usikker hvorvidt antallet stemmer), og sammenligner seg selv med en superdatamaskin samtidig som han sammenligner Einstein med en TI-82 (en kalkulator av det eldre slaget). De viser også til Carl Sagan, en avdødd og svært anerkjent astrofysiker som inspirerte både Hawkins og andre fysikere av sin tid. Dette er svært avanserte referanser for det som ville ordinært kvalifisere som en rap battle.

ERB har også lyktes med å treffe tidsånden med flere av sine rap battles: Blant annet lanserte de en i forkant av det amerikanske presidentvalget i 2012 en fortreffelig underholdende battle mellom Barack Obama og Mitt Romney, og i forkant av høstens valg også en battle mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Deres siste battle setter Ash Ketchum, helten fra Pokémon-franchisen, opp mot Charles Darwin, evolusjonsteoriens opphavsmann. Og nok en gang, som i så mange andre rap battles før dem, har de kun én ting til felles – De er begge forbundet med evolusjon:

Ash Ketchum vs. Charles Darwin fra den nye sesongen av ERB (Ash Ketchum vs Charles Darwin. Epic Rap Battles of History., 2016).

I lys av det som Edward T. Hall betegner som “lavkontekst” og “høykontekst”-kultur, har rap-musikken gått fra å la rimene gå eksplisitt på den lokale konteksten rundt selve battlen, og til å dra de på hendelsene og den kunnskapen som ligger bakt inn i rappernes historie fra før av. Lavkontekst innebærer å konsentrere språket konkret om det man ser, hører og erfarer, og bruker mange ord på å forklare verden rundt seg, mens høykontekst overlater det til kulturen å “tale for seg selv”, og forutsetter at man kjenner til de svært tunge referansene i rapteksten. Ikke minst kan også hvite og andre etniske grupper bevege seg inn og få anerkjennelse i rap-sjangeren som felt (slik som Eminem), i det minste med enkelte forbehold (slik som at ERB kun finnes på Youtube).

Jeg vil konkludere med at Epic Rap Battles of History representerer en del av en større prosess hvor rap-sjangeren, som i utgangspunktet kommer fra fattige strøk i USA og er “hogd ut” av afroamerikanere, har beveget seg ut av “ghettoen” og inn i forstedene, hvor den kan nytes i de mange amerikanske (og ellers vestlige) hjem. Vi kan beskrive dette som en gentrifisering av rapmusikken, ved at den er blitt fornyet og forfinet i hvem det er som kan rappe, om hva og hvordan. Og hvis det ikke holder for å overbevise, forlater jeg deg med et siste eksempel på at rapping ikke lenger er begrenset til en mørk kjeller i de indre amerikanske bystrøkene – En artist og en låt som verden gikk av skaftet for i 2012:

Ja, det var tider det, gitt. Låta “Gangnam Style” av Psy handler visst nok om ei gate i Seoul i Sør-Korea som heter ‘Gangnam’ (Gangnam Style Official Music Video – 2012 PSY with Oppan Lyrics & MP3 Download, 2012).

Litteratur

8 Mile – Final Battle – Eminem VS Papa Doc (HD Video & Audio) (2002). [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=sHE0wmgljco

Ash Ketchum vs Charles Darwin. Epic Rap Battles of History. (2016). [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=EC7H99-7wxk

Einstein vs Stephen Hawking -Epic Rap Battles of History #7 (2011). [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=zn7-fVtT16k

Gangnam Style Official Music Video – 2012 PSY with Oppan Lyrics & MP3 Download (2012). []. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=mIQToVqDMb8

Hall, E. T. (1967). Beyond Culture. New York: Anchor Books

Napoleon vs Napoleon. Epic Rap Battles of History #9 (2011). [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=AeNYDwbm9qw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s